Xây dựng
Bài Giảng Điện Tử

Với gần 10 năm kinh nghiệm, GK CORP đã thiết kế và xây dựng hàng trăm bài giảng điện tử cho các khách hàng từ các công ty Việt Nam đến các công ty đa quốc gia và các tổ chức chính phủ.

CHẤT LƯỢNG Bài Giảng Điện Tử do GK sản xuất được xây dựng trên 3 yếu tố ẤN TƯỢNG – SÁNG TẠO – TƯƠNG TÁC

Khóa học
Tiêu biểu
Năm 2015 GK CORP là công ty duy nhất trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương vinh dự đón nhận Giải thưởng quốc tế Best of Elearning! 2015 do tạp chí Elearning! Magazine bình chọn.
Phương pháp
Thiết kế
Phương pháp thiết kế
Quy trình thiết kế addie
A
Chúng tôi xác định mục tiêu chương trình đào tạo, đối tượng và trình độ học viên. Chúng tôi phác thảo phương pháp học thuật và cấu trúc bài giảng, các hiệu ứng tương tác và giao diện của khóa học.
D
Khi quy mô và phương pháp học thuật đã được hai bên thống nhất, chúng tôi bắt đầu thiết kế đảm bảo tính trực quan và tương tác. Sau khi bạn phê duyệt kịch bản, chúng tôi sẽ chuyển sang bước xây dựng bài giảng điện tử.
D
Chúng tôi xây dựng bài giảng điện tử trên cơ sở kịch bản đã được thống nhất và chuyển qua các quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt. Tất cả sản phẩm được bàn giao sẽ phải trải qua giai đoạn kiểm tra, thẩm định của một bộ phận độc lập.
I
Chúng tôi bàn giao bài giảng điện tử đã được phát triển theo những phiên bản đã được thống nhất từ trước. Chúng tôi sẽ giúp bạn triển khai ở công ty bạn và tích hợp chúng vào hệ thống hiện có của bạn.
E
Đây là một quá trình liên tục. Chúng tôi đánh giá dự án thông qua sự phản hồi của bạn ở những giai đoạn khác nhau và trong quy trình kiểm tra đánh giá nội bộ của công ty chúng tôi.
Khách hàng
Khách hàng tiêu biểu
Back to top